3

«

»

Geg 08

ANT EŽERĖLIO RYMOJAU

Ant ežerėlio rymojau, rymojau,
Baltąsias rankeles mazgojau, mazgojau.

O jūs, rankelės baltosios, baltosios,
Kam jūs pateksit, mielosios, mielosios?

Jei už bernelio jaunojo, jaunojo,
Verpsiu linelius kuo ploniau, kuo ploniau.

Jei už našlelio senojo, senojo,
Ausiu drobeles kuo storiau, kuo storiau.