3

«

»

Lie 23

ANT KALNO GLUOSNYS

Džium džium džium…

Ant kalno gluosnys, pakalnėj šulnys,
Ten vaikščiojo mergužėlė
Pati sau viena.

Džium džium džium…

Jojo bernelis žirgo girdyti:
– Sustok, palauk, mergužėle,
Duok žirgui vandens.

Džium džium džium…

– Negaliu stovėt, su tavim kalbėt,
Šalta rasa, o aš basa –
Nušals kojelės.
Lietuvių liaudies daina