3

«

»

Sau 03

ANT MELSVO EŽERO BANGŲ

Ant melsvo ežero bangų
Laivelis supos be irklų,
O tu sėdėjai prie manęs
Ir skynei vandens lelijas

Puošei lelijom krūtinę,
Sakei, kad būsiu mylima,
Dabar jau viską pamiršai,
Sau kitą mylimą radai.

Man kanklės skamba rankose,
Jų aidas žūsta bangose,
Jame girdėti ta dalia,
Kurią mano širdis kenčia.

Praslinko metai keleri,
Ir buvo vėl naktis tyli.
Laivelis supas be irklų,
Ir man vienai taip neramu.

Skambėkit, kanklės, ant bangų,
Skambėkit liūdesiu giliu-
Dabar širdy mano žaizda,
Ir neužgis ji niekada…
Nežinomas autorius