3

«

»

Sau 24

AR GALIMA MAMA

Į vakaruškas eiti ar galima, mama,
Negalima, sūneli, apvils tave pana.
Oi ly oi ly oi lylia, oi ly oi ly oi lia,
Negalima, sūneli, apvils tave pana.

O į bažnyčią eiti ar galima, mama,
Negalima, sūneli, ten sėdi davatka.
Oi ly oi ly oi lylia, oi ly oi ly oi lia,
Negalima, sūneli, ten sėdi davatka.

O namo parvesti ar galima, mama,
Negalima, sūneli, išvysiu su lazda.
Oi ly oi ly oi lylia, oi ly oi ly oi lia,
Negalima, sūneli, išvysiu su lazda.

O karštai pamiti ar galima, mama,
Taip galima, sūneli, tai tavo pareiga.
Oi ly oi ly oi lylia, oi ly oi ly oi lia,
Taip galima, sūneli, tai tavo pareiga!
Lietuvių liaudies daina