3

«

»

Rgs 21

ARBATA

Mano būstas tamsus,
Pasiklydęs miškuos
Iš visų prakeiktų
Tave vieną renkuos.

Šaltą šviesą lange
Liūdnas vėjas užpūs
Staugia vilkas tankmėj
Vienišesnis už mus.

Priedainis:

Bet namuos – židinys,
Virduly – arbata
Mylimoji, kuždėk man
Šią naktį bet ką.
Bet namuos – židinys,
Virduly – arbata
Mylimoji, kuždėk man
Šią naktį…

O paskui bus aušra,
Tiktai mūsų nebus,
Mes išeisim tamsoj
Ir uždegsim namus.

O paskui bus aušra,
Tiktai mūsų nebus.
Ei, visi prakeikti,
Pasimelskit už mus.

Pried.
S. MYKOLAIČIO žodž.