3

«

»

Bal 29

ARIAU, ARIAU

Ariau, ariau, ariau
Lygiuosius laukelius.
Atėjo mergelė,
Atnešė pusryčius.

Saulutė dėl dienos,
Mėnulis dėl nakties.
O mano mergelė –
Dėl ramumo širdies.

Paleiski žirgelius,
Kad pasiganytų.
Ateiki pas mane,
Kad nieks nematytų.

Ir vėl ariau, ariau
Lygiuosius laukelius.
Atėjo mergelė
Ir nieks nematė jos.
Lietuvių liaudies daina