3

«

»

Geg 09

AŠ SURINKAU ŽVAIGŽDES

Per visą naktį ligi ryto lijo žvaigždės,
Lyg baltos snaigės ugnys krito iš dangaus,
Aš surinkau visas žvaigždes į savo delnus
Ir atnešęs dovanojau tau.

Kai ankstų rytą vėl namo sugrįžo paukščiai
Ir jų giesmė sparnais pakilo lig dangaus,
Aš surinkau visas žvaigždes į savo delnus
Ir atnešęs dovanojau tau.

Priedainis:

Aš nežinau, kodėl žvaigždžių jau nebeliko,
Aš nežinau, ko paukščiai klykia per naktis,
Ko baltos ievos verkia ligi ryto,
Atklydęs vėjas užtrenkia duris.
Ko baltos ievos verkia ligi ryto,
Atklydęs vėjas užtrenkia duris.

Ruduo visom spalvom nudažė miško taką,
Langai lyg akys užsimerkė nuo lietaus,
Aš surinkau visas žvaigždes į savo delnus
Ir atnešęs dovanojau tau.

Sidabro tiltais jau žiema upes užklojo,
Ilgai, ilgai šituo keliu tolyn ėjau,
Aš surinkau visas žvaigždes į savo delnus,
Ir atnešęs dovanojau tau.

Priedainis:

Tu pažiūrėk už lango vėl žvaigždė sužibo,
Tu pažiūrėk už lango vėl šviesi naktis,
Tikėk ir lauk išauš vėl naujas rytas,
Atklydęs vėjas vėl atvers duris.
Tikėk ir lauk išauš vėl naujas rytas,
Atklydęs vėjas vėl atvers duris.
Nežinomas aut.