3

«

»

Rgp 14

ATLĖKĖ SAKALĖLIS

Subatos vakarėlį
Balnojau juodbėrėlį.
Oi, lylia, lylia, lylia,
Balnojau juodbėrėlį.

Juodbėrėlį balnojau,
Pas mergužėlę jojau.

Pas mergužėlę jojau,
Kelelio nežinojau.

Nujojau šimtų mylių,
Prijojau žalių girių.

O toj žalioj girelėj
Kukuoj’ raiba gegelė.

Gegute tu raiboji,
Ko taip liūdnai kukuoji?

Ko taip liūdnai kukuoji,
Ar vargelius rokuoji?

Nei vargelius rokuoju,
Tik taip liūdnai kukuoju.

Atlėkė sakalėlis,
Atanešė laiškelį.

Galėjo neatlėkti,
Galėjo neatnešti.

O vis tiktai…
Atlėkė sakalėlis,
Atanešė laiškelį.
Autorius nežinomas