3

«

»

Rgp 09

AUŠTA AUŠRELĖ

Aušta aušrelė,
Greit diena.
Užtekės saulelė
Raudona.

– Jaunasai berneli,
Kur buvai?
Baltas dobilėli,
Kur buvai?

Ar žalioj girelėj
Tarp pušų,
Ar rūtų daržely
Tarp kvietkų?

– Nei žalioj girelėj
Tarp pušų,
Nei rūtų daržely
Tarp kvietkų.

Aukštam svirnely
Aš buvau,
Midų, alutį
Tegėriau.

Midų, alutį
Tegėriau,
Su jauna mergele
Kalbėjau.
Lietuviu liaudies daina