3

«

»

Sau 25

BALNOKIT, BROLIAI, ŽIRGUS

Balnokit, broliai, žirgus, (2)
Balnokit, broliai, žirgus,
Reiks karan joti.

Paduok, sesule, kardą, (2)
Paduok, sesule, kardą,
Reiks priešą kirsti.

O jeigu aš negrįšiu, (2)
O jeigu aš negrįšiu,
Žirgelis parneš.

Ant mano smėlio kapo (2)
Ant mano smėlio kapo
Berželis žaliuos.

O tam žaliam beržely (2)
O tam žaliam beržely
Gegutė kukuos.

O toj raiboj gegutėj (2)
O toj raiboj gegutėj
Širdelė plazdės.

O toj mažoj širdelėj (2)
O toj mažoj širdelėj
Dainelė skambės.

O toj skambioj dainelėj (2)
O toj skambioj dainelėj
Visa Lietuva.

O toj visoj Lietuvoj (2)
O toj visoj Lietuvoj
Lietuviai dainuos.
Lietuvių liaudies daina