3

«

»

Geg 03

BUVO JONAS IR JONIENĖ

Buvo Jonas ir Jonienė,
Jie gyveno neblogai.
Jonas valgė kiaušinienę,
O Jonienė atbulai.

Priedainis:

Tra-lia, lia-lia,
Tra- lia, lia-lia, lia-lia-lia.
Jonas valgė kiaušinienę,
O Jonienė atbulai.

Ant kalnelio, prie upelio
Prasidėjo jų vargai.
Jonas žemėn kniūbsčias krito,
O Jonienė atbulai.

Pried.

Kai jiems užgimė vaikelis,
Nesibaigė jų vargai.
Jonas sakė, kad ne mano,
O Jonienė atbulai.

Pried.

Kai Jons numirė, ant kapo
Buvo užrašas toksai:
Jons per kiaušus galą gavo,
O Jonienė Atbulai.

Pried.
Autorius nežinomas