3

Temų archyvas: Dainos

Bir 22

LAKŠTINGALĖLIS

Lakštingalėli,Gražus paukšteli,Ko nečiulbėjaiAnksti rytelį?

Ko aš čiulbėsiuAnksti rytelį,Piemens išdraskėMano lizdelį.

Piemens išdraskėMano lizdelį,Vanags išgaudėMažus vaikelius.

Kalnais lekiojau,Dauboj nakvojau,Žilvičių krūmeLizdelį kroviau.

Pramanė maneŽmonės, žmoneliai,Sakė – nulesęsKviečių dirvelę.

Sakė – nulesęsKviečių dirvelę,Sakė – pabaidęsBėrus žirgelius.

Nei aš nulesiauKviečių dirvelę,Nei aš pabaidžiauBėrus žirgelius. Lietuviu liaudies daina

Bir 21

KAS BERNELIO SUMISLYTA

Kas bernelio sumislyta,Bernužėlio sudūmota-Aukso žiedelį nukaldintiIr mano vardelį išmušdinti.

Neisiu už tavęs, netekėsiuIr žiedelio nemūvėsiu-Tu kas naktelę uliavoji,Karčemoj už stalo pernakvoji.

Tu pragėrei bėrą žirgąIr tėvelio margą dvarą,Tai tu pragersi mane jauną,Nuo baltų rankelių žiedelius.

Kas bernelio sumislyta,Bernužėlio sudūmota-Aukso žiedelį nukaldintiIr mano vardelį išmušdinti. Autorius nežinomas

Bir 20

LAKŠTUTE, PAUKŠTUTE!

Lakštute, paukštute!Kur buvai, lakiojai?Lakštute, paukštute!Kur šiąnakt nakvojai?

Aš buvau, lakiojauŽaliojon girelėn,Aš tenai nakvojauIr tamsią naktelę.

Lakštute, paukštute!Ką tu ten palikai?Lakštute, paukštute!Ką tenai pamiršai?

Palikau, pamiršauRaibąją plunksnelę,Palikau, pamiršauŽaliojoj girelėj.

Samdysiu, prašysiuRaibo sakalėlio,Kad nulėkt‘, kad parnešt‘Man raibą plunksnelę.

Nors nulėks, nors parneš,Bet ne tokią raibą,Nors nešios‘, nors dėvės‘,Bet jau ne taip meiliai.

Mergele, jaunoji!Kur buvai, vaikščiojai?Mergele, jaunoji!Kur …

Skaityti toliau »

Bir 18

PRIE ŽALIOS GIRELĖS

Prie žalios girelės čigonai stovėjo, Čigonėlė verkė, šokti nenorėjo.

Priedainis:

Ech bala čiumbala, Echa čecha čiumbala, Echa čecha čiumbala, Ič balalai.

Pasakyk, čigone, kodėl tu nešoki? Gal iš didžio vargo pamiršai kazoką?

Pried. Čigonų repertuaras

Bir 18

OI, TU RŪTA, RŪTA

Oi, tu rūta, rūta,Rūtyte žalioji,Kodėl nežaliuojiŽiemą vasarėlę?

– Ką ašei žaliuosiuŽiemą vasarėlę – Nesėjo sesutėRūtelių daržely.

Nesėjo sesutėRūtelių daržely,Pasėjo sesutėAnt aukšto kalnelio.

Pasėjo sesutėAnt aukšto kalnelio,Ant aukšto kalnelio,Kur vėjelis pučia.

Kurs vėjelis pūtė,Rūtelę užkliudė,Kurs lietutis lijo,Rūtelę užlijo.

– Vai sesyte mano,Lelijėle mano,Kodėl tu taip liūdnaRytą vakarėlį?

– Ko nebūsiu liūdnaRytą vakarėlį, –Nedavė močiutė,Už katro norėjau.

Skaityti toliau »

Puslapis 30 iš 66« Pirmas...1020...2829303132...405060...Paskutinis »