3

Temų archyvas: Dainos

Sau 04

ANSAMBLIETIŠKA STOVYKLINĖ

Iš KPI nuo knygų mes atėjomPapuošt gimtinę kvepiančiais žiedais.Daina ir darbas posmuos susiliejoIr nuskambėjo Tėviškės laukais.

Anksti rytelį saulei patekėjus,Laukais nuaidi džiugesio banga-Smagu būry prie Minijos išėjus,Užtraukti dainą pilna krūtine.

Mums pakelėje moja žalios lankos,Mums artimi vasarvidžio laukai.Jei darbo imas jaunos, tvirtos rankos-Gimtoji žemė sužydės tikrai. ž. Romo Galinio

Sau 03

TYLIAI PLAUKIA

Tyliai plaukia mėnulis virš upės,Viskas gęsta nakties tamsumoj,Šiam pasauly man nieko nereikia,Tik matyti tave amžinai.

Tik matyti tave begaliniaiIr gėrėtis tavo gražumu,Susitikti su manim tu vengi,Vakarais tu skubi prie kitos.

Aš išeinu, tu lieki čia vienas,Kol dar plaka krūtinėj širdis,Nusibodo gyvent ir mylėti,Karštos meilės jau gęsta ugnis.

Kaip pavasarį gėlės pražysta,Taip ir aš dėl tavęs …

Skaityti toliau »

Sau 03

ANT MELSVO EŽERO BANGŲ

Ant melsvo ežero bangųLaivelis supos be irklų,O tu sėdėjai prie manęsIr skynei vandens lelijas

Puošei lelijom krūtinę,Sakei, kad būsiu mylima,Dabar jau viską pamiršai,Sau kitą mylimą radai.

Man kanklės skamba rankose,Jų aidas žūsta bangose,Jame girdėti ta dalia,Kurią mano širdis kenčia.

Praslinko metai keleri,Ir buvo vėl naktis tyli.Laivelis supas be irklų,Ir man vienai taip neramu.

Skambėkit, kanklės, …

Skaityti toliau »

Sau 02

TEKĖJO SAULELĖ

Tekėjo saulelė pro debesėlį,Vai taai, vai taai, pro debesėlį,Vai, tai-tai, vai, tai-tai,Pro debesėlį.

Ganėsi žirgeliai po pūdymėlį….

Jaunoji mergelė linelius rovė…

Jaunajam berneliui pasidabojo…

Padėk Diev, mergele, linelius rauti…

Tai dėkui, berneli, kur jodinėji…

Pas tavo tėvelį valgiau ir gėriau….

Jau tave tėveliai man pažadėjo…

Ką valgei, ką gėrei, reiks užmokėti…

Aš jauna mergelė dar …

Skaityti toliau »

Sau 02

MŪSŲ DIENOS KAIP ŠVENTĖ

Mano gimtinė esi mėlynas Nemuno vingi,Tau aš dėkingas esu už savo skausmą ir viltį.Baltijos jūra lengvai supa svajonių laivelį,O tarp žalių ežerų stovi malūnas prie kelio.

Priedainis:

Mūsų dienos kaip šventė, kaip žydėjimas vyšnios,Tad skubėkim gyventi, nes prabėgs nebegrįš,Tad skubėkime džiaugtis, vai prabėgs nebegrįš jos,Mūsų dienos kaip šventė, kaip žydėjimas vyšnios.

Čia aš gimiau ir …

Skaityti toliau »

Puslapis 65 iš 66« Pirmas...102030...6263646566