3

«

»

Lap 25

DAUG, DAUG DAINELIŲ

Daug, daug dainelių, mieloji sese,
Tau padainuoti seniai žadu.
Tiktai ne šiandien, tiktai ne šičia,
Toli nuo savo gimtų namų.

Ištiesk, sesule, man baltą ranką,
Pakelk, mieloji, žydras akis,
Aš tau priminsiu Tėvynę brangią,
Aš tau priminsiu tylias naktis.

Kartu užaugom, kartu pražydom
Senoj bakūžėj sodžiaus gale.
Tu jaunas dienas praleidai vėju,
Kaip rūta dygus, buvai žalia.

Tave motulė daina išmokė
Supinti dailiai gelsvas kasas,
Mane tėvelis žagre išmokė,
Kaip reik suarti tiesias vagas.

O kai sugrįšim į tėviškėlę,
Mes išdainuosim visas dainas,
Tiktai ne šiandien, tiktai ne šičia,
Toli nuo savo gimtų namų.
Lietuvių liaudies daina