3

«

»

Lie 25

DAUG ŠVIESIŲ ŽVAIGŽDELIŲ

Daug šviesių žvaigždelių rudenio nakty,
O pati skaisčiausia – tai jų vidury.
Tarpe jaunimėlio, tarpe to smagaus
Tik akis tavąsias spindinčias matau.

Pried:

Tad subatėlę lai armonika pagros,
Dainužę linksmą jaunimėlis padainuos.
Smagu širdy ir noris būti su visais,
Kai ji suskamba vakarais.

O neklausk, mergele, ar tave myliu,
Neliūdėk, nelieki ašarų gailių.
Aš tau padainuosiu daug gražių dainų
Arba pasmuikuosiu savo smuikeliu.

Pried.

Ramų vakarėlį sodžiaus takeliu,
Eisim pakalbėti mes po berželiu.
Jei tėvulis senas tave pažadės,
Tai ir muzikantų greitai mums reikės.

Pried.
Lietuvių liaudies daina