3

«

»

Sau 30

DIEVE, LAIMINK LIETUVĄ

Nusilenkt noriu Tau žemai,
Mylima tėvų šalie.
Tavo lopšyje išsuptiems vaikams
Reikia saulės ir vilties.

Nusigręžk nuo tų, kas tave baugins
Prievartos bukos stabais
Ir raudono melo pranašams
Baimę ir klastas atleisk.

Iš visų kraštų ir visais keliais
Skubam apkabint Tave,
Te laisvės vardas gintarais
Suliepsnos jaunam veide.

Priedainis:

Palaimink, Dieve, mus,
Lietuvos vaikus,
Ir kiekvieno mūsų balsą
Teišgirsta žemė ir dangus.
Palaimink, Dieve, mus
Motinos kalba,
Nes visiems mums vieną kraują
Davė Lietuva.
G. ZDEBSKIO žodž. G. ABARIAUS muz.