3

«

»

Lap 01

DRAIKOS RŪKAS

Draikos rūkas virš klevo šakų,
Baigia šviesos pirkelėse degti.
Apsisiauski manuoju švarku,
Kaip tą pirmą laimingąją naktį.
Daugel metų prabėgo pro šalį,
O galėjome būti kartu.
Tavo juokas- sidabro varpelis
Man vaidenas vienatvėj naktų.

Aš ilguosi svajonių skaidrių,
Jos, kaip lapai, be laiko nuvysta.
Ir tave aš, mergaite, menu,
Ir regiu mūsų pirmą draugystę.
Nežadėk man širdies, išsvajota,
Reikia eiti savaisiais keliais.
Ir skambiausia daina pakartota
Savo buvusio grožio neskleis.

Draikos rūkas virš klevo šakų,
Aš nenoromis ranką paduosiu.
Tavo žvilgsnį, dvelkimą plaukų,
Lyg pavasario saulę nešiosiu.
Gal tave, gal jaunystę sapnuoju,
Nesakyk, kad buvai tu kalta.
Aš ramiai apie skriaudą galvoju,
Ji- seniai praeity užmiršta.
Autorius nežinomas