3

«

»

Sau 29

EISIM, BROLELIAI, NAMO

Eisim, broleliai, namo, namo!
Jaunieji broleliai, namo, namo!

Rasim tėvelį belaukintį,
Rankoje dirželį belaikantį.

Eisim, seselės, namo, namo!
Jaunosios seselės, namo, namo!

Rasim močiutę belaukiančią,
Rankoje rykštelę belaikančią.
Ansamblio vakaronių pabaigos tradicinė (1962-1968)