3

«

»

Rgp 09

ĖJO SENIS

Tumba tumba, tumba tumba…

Ėjo senis lauko arti
Pasiėmęs pypkę karčią.
Ėjo senis lauko arti
Pasiėmęs pypkę karčią.
Oi lylia oi lylia, oi lylia oi lylia,
Oi lylia oi lylia, dainuok linksmai.

Tumba tumba…

Ėjo boba tuo keleliu,
Rado pypkę ant kelmelio.
Ėjo boba tuo keleliu,
Rado pypkę ant kelmelio.
Oi lylia…

Tumba tumba…

Oi tu, boba, nekvailioki,
Man pypkelę atiduoki,
Oi tu, boba, nekvailioki,
Man pypkelę atiduoki.
Oi lylia…

Tumba tumba…

Mano pypkė kukavinė,
O cibukas misinginis.
Mano pypkė kukavinė,
O cibukas misinginis.
Oi lylia…

Tumba tumba…

Išraizgyta, išmazgyta,
Kur aš rasiu tokią kitą?
Išraizgyta, išmazgyta,
Kur aš rasiu tokią kitą?
Oi lylia…
Lietuvių liaudies daina