3

«

»

Lie 20

GAL IR TEKS

Akys tos viliokės – ryto dangus,
Žvelgia širdin lyg sapnas gaivus.
Tartum žibuoklės – pavasario šaukliai,
Vėjų išbučiuoti švelnūs žiedai.

Priedainis:

Gal ir teks bučiuot, gal ir ne, ne, ne,
Jau labai nedrąsiai žiūri jos į mane,
Gal ir teks myluot, gal ir ne, ne, ne,
Gal pavyks prišaukti šia daina tave.

Akys tartum saulės šypsnis švelnus
Šildo krūtinę, teikia sparnus.
Tartum upokšnio ta skaidri gelmė –
Paukštis rytmetinis, virpanti giesmė.

Pried.

La la la la…
ŠIRDŽIŲ ĖDIKAI atl. (SAMAS IR MARČIUS)