3

«

»

Lie 22

GALE LAUKO TOLI

Gale lauko toli
Trys berželiai stovi,
Trys berželiai svyru-svyruonėliai
Tarpu savęs kalba, kalba:

- Kad bernelis būčiau,
Puikus artojėlis,
Viso svieto vargą vargužėlį
Žagrele aparčiau, -arčiau.

Gale lauko toli
Trys liepelės auga,
Trys liepelės svyru-svyruonėlės
Tarpu savęs kalba, kalba:

- Kad mergelė būčiau,
Močiutės dukrelė,
Viso svieto vargą vargužėlį
Drobelėn suausčiau, -ausčiau.
Autorius nežinomas