3

«

»

Spa 08

GIEDA GAIDELIAI ANKSTI RYTELĮ

Gieda gaideliai anksti rytelį,
Kelkis, broleli, eik į darbelį.
Dar nesikelsiu, dar ne dienelė,
Dar nebudino manęs motulė.

Aš atsikelsiu anksti rytelį
Ir išsiplaksiu plieno dalgelį,
Ir išsiplaksiu plieno dalgelį,
Eisiu nupjausiu lankoj šienelį.

Dar nenupjoviau nė pradalgėlio –
Jau ir ateina mano mergelė,
Jau ir ateina mano mergelė,
Jau ir atneša man pusrytėlius.

– Sėskis, mergele, ant pradalgėlio,
Tegu pailsi rankos, kojelės,
– Ačiū, berneli, tau už žodelį –
Aš pailsėjau pas motinėlę.

Aš pas motulę augau ne viena:
Su sesėm, broliais buvau kasdieną,
Su rūtom, kvietkom, su vainikėliu,
Kas nedėlėlė su bernužėliu.

Ėmiau dalgelę balton rankelėn,
Ėjau lankelėn pjauti šienelio –
Dar neišvariau nei pradalgėlio,
Žiūriu – ateina mano mergelė.

Eina mergelė šonu vieškelio,
Šviečia skarelė balta, šilkinė.
Misliau, kad rytą saulė tekėjo,
Rūtų šakelė rankoj žydėjo.
Lietuvių liaudies daina