3

«

»

Spa 17

GIRTUOKLIO DAINA

Gėriau dieną, gėriau naktį
Pas Kalpoką plikakaktį,
Dėkui jam ir vaikams,
Ir bačkutei, ir laukams.

Pasigėriau kaip gaidys,
Kas gi mane pabaidys?
Nei pačios, nei marčios,
Kas gi mane pabučiuos!

Eidams kojas aš kraipysiu,
Varnas, žvirblius išbaidysiu,
Nei pačios, nei marčios,
Kas gi mane pakočios!

Gersiu, kiek tiktai man lįs,
Bet nebūsiu aš kvailys,
Nei Leibuks, nei Iršuks
Man galvos jau neapsuks.

Man galva kaip aparatas,
Barška tarsi žydo ratas,
Bet apstok, nepuikuok,
Mane girtą nepajuok!

Pasigėręs aš smarkus,
Šokinėju prieš visus,
Nei pačios, nei marčios,
Kas gi mane pakočios!
Lietuvių liaudies daina