3

«

»

Spa 23

IŠ RYTŲ ŠALELĖS

Iš rytų šalelės saulelė tekėjo,
O iš vakarėlių debesėliai ėjo.

Pamačiau mergelę, keleliu einančią,
Kaip rytų saulelę skaisčiai užtekančią.

Eik šen, mergužėle, prie mano šalelės,
Mudu pakalbėsim daug meilių žodelių.

Atsimink, mergele, ką tu man kalbėjai,
Trylikos metelių man pasižadėjai.

Trylikos metelių tave pamylėjau,
Skaistų aukso žiedą aš tau pažadėjau.

Netiesa, berneli, baltas dobilėli,
Jau kita nešioja tavo žiedužėlį.
Autorius nežinomas