3

«

»

Lap 19

JAU ŽMONĖS KALBA

Jau žmonės kalba greitai mirsiu
Aš šitą jau žinau seniai,
Kelias rūbaškas aš paliksiu
Ir porą pusbačių dykai.

Kai aš numirsiu mane pakaskit
Po didele alaus bačka,
Kad bačkos kraną apsižiojęs
Alutį maukčiau kaip šuva.

Jūs man varpais neskambaliuokit,
Aš šito jūsų neprašau,
Geriau bokalais pamojuokit,
Tai šimtą kartų bus geriau.

Ant mano kapo nerašykit
Kada gimiau, kada miriau,
Ant mano kapo užrašykit:
„Alutį maukdamas miriau“.

Ant mano kapo pasodinkit
Geriausios rūšies tabokos,
O vietoj kryžiaus pastatykit
Pypkutę riestu cibuku.
Lietuvių liaudies daina