3

«

»

Lap 24

KADAGYS 2010

Šiemet KTU tautinio meno ansamblis NEMUNAS dalyvaus respublikiniame liaudiškų šokių ansamblių ir dainų ir šokių ansamblių konkurse KADAGYS 2010.

Liaudiškų šokių ansamblių konkursas KADAGYS rengiamas nuo 1995 metų ir vyksta kas 4-5 metai. Šiemet sukanka 15 metų, kai pirmą kartą šiame konkurse liaudiškų šokių ansambliai varžėsi dėl laureato vardo.

KADAGYS organizuojamas siekiant aktyvinti liaudiškos choreografijos judėjimą, ugdyti sceninę kultūrą, skatinti ansamblių kūrybinę veiklą, sceninės choreografijos plėtotę, vadovų entuziazmą ir pastangas kelti meninį lygį, ieškoti naujo repertuaro bei pasidalyti patirtimi.

Visi konkurse dalyvaujantys ansambliai rodo laisvai pasirinktą iki 30 minučių trukmės programą. Dainų ir šokių ansambliai kūrinių santykį pasirenka laisvai – svarbu programos ansambliškumas.

Pagrindiniai ansamblių vertinimo kriterijai:

<> sceninė kultūra
<> techninis ir meninis lygis
<> kostiumo tvarkingumas
<> vadovų kūrybiškumas
<> repertuaro parinkimas ir programos sudarymas
<> programos atlikimas ir skonis
<> savitumas ir išskirtinumas
<> ansambliškumas
<> konkurso nuostatų laikymasis

Dėl laureato vardo NEMUNAS varžysis su VPU dainų ir šokių ansambliu ŠVIESA, VU dainų ir šokių ansambliu, Švenčionių miesto kultūros centro dainų ir šokių ansambliu AUKŠTAITIJA ir KU studentų dainų ir šokių ansambliu VYTINĖ.

Konkursą organizuoja Lietuvos liaudies kultūros centras (LLKC). Liaudiškų šokių ansamblių konkursas KADAGYS 2010 vyks Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos Šokio teatre (T.Kosciuškos g. 11, Vilnius).

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

NEMUNO repertuaras konkursui KADAGYS 2010 m.:

1. Ein saulelė (muz. J. Baltramiejūnaitės)
2. Jurgi, budink žemę (chor. R. Tamučio, muz. J. Baltramiejūnaitės)
3. Polka skrabalams (muz. J. Siurbio)
4. Žveng žirgelis lankoj (liaudies daina, aranž. G. Svilainio)
5. Naktigoniai (chor. R. Tamučio, muz. L. Povilaičio)
6. Du karveliai (muz. A. Lapinsko)
7. Ūsanykas (chor. J. Danio, muz. A. Lechavičiaus)
8. Kaip čigonas arklius mainė (muz. V. Juozapaičio)
9. Greitpolkė (chor. J. Lingio, muz. M. Noviko)

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Ilgai lauktoji
LAPKRIČIO 13 d. (šeštadienis)

08:30 apie trečius pradeda būriuotis žmonės, nešini žaliais maišais
09:00 sulaukę visų vėluojančių (nevėluokit!) išvykstame į konkursą

11:45 – 12:30 REPETICIJA

12:30 – 15:00 laisvas laikas pavalgyti, pasigrožėti sostine

14:00 – 17:00 KADAGIO VARŽYTUVĖS

16:30 NEMUNO koncertinė programa

Autorius: Valdyba