3

«

»

Lap 24

KAI AŠ JOJAU

Kai aš jojau per žalią girelę,
Nusilaužiau putino šakelę.

Nusilaužiau putino šakelę
Ir sukirtau žirgui per galvelę.

Kai prijojau uošvelio dvarelį,
Išein, išein manoji mergelė.

Vadin mane už balto stalelio,
Duoda gerti žaliojo vynelio.

Gražios uogos putino medelio,
Dar gražesnis mergelės veidelis.
Autorius nežinomas