3

«

»

Rgs 15

KAI ATEIS VAKARAI

Kai ateis vakarai, raudonuos dobilai,
Tu pas mane per vėlai atėjai.
Mielas, vėjas žiedus nuskynė,
Vai neklausk, ar dar žydi ramunėlė balta.

Tie vakarai jau daugiau nebegrįš
Ir daugiau nesibelsk į manąsias duris,
Mielas, jau ruduo atkeliavo,
Krinta lapai nuo klevo, jau ruduo širdyje.

Neprimink tų dienų, jos daugiau nebegrįš
Ir daugiau neatversi manąsias duris.
Mielas, vėjas žiedus išskynė,
Mūs keliai išsiskyrė, mūsų meilės nėra.

Taip gi yra, tokia visų dalia,
Užauga vaikai ir, žiūrėk, nebėra.
Laikas negrįžtamai bėga,
Gimtą lizdą palieka, tartum paukščiai vaikai.

Taip jau yra, tokia tavo dalia,
Užauga vaikai ir, žiūrėk, nebėra.
Mama, jau duktė ištekėjo
Ir pas vyrą išėjo, tu viena palikai.
Lietuviu liaudies daina