3

«

»

Spa 07

KAIME AŠ UŽAUGAU

Kaime aš užaugau,
Kaime vaikštinėjau,
Kaimo mergužėles
Mylėti pradėjau.

Vyšnelių sodely
Gegutė kukavo,
Verkė mergužėlė
Bernužėlio savo.

– Cit neverk, mergele,
Balta lelijėle,
Aš tau parašysiu
Margą gromatėlę.

– Kas man iš to laiško,
Margos gromatėlės,
Kad man nėr bernelio,
Balto dobilėlio.
Lietuviu liaudies daina