3

«

»

Rgp 02

KALNUOS DAINUOJA

Kai tylus vakaras ateina,
Saulutė leidžias už kalnų,
Ir tolumoj nakties padangėj,
Sužiba tūkstančiai žvaigždžių.

Priedainis:

Kalnuos dainuoja
Rageliai uli-uli-lio,
Ir žydi gėlės
Tenai kalnuos.

Kai saulė rytmetį pakyla,
Žibuoklės kvepia pakely,
Ir piemenėliai bandą gena
Tenai toli, toli, toli.

Pried.

Tada aš vėl tavęs ilgiuosi
Ir laukiu žydinčiam sode,
O akys skęsta tolumoje,
Gal pamatysiu aš tave.

Pried.
Autorius nežinomas