3

«

»

Lap 13

KARALIUS ABRAHAMAS (ŽAIDIMAS)

Karalius Abrahamas turėjo sūnų,
Turėjo sūnų karalius Abrahamas,
Kuris nei valgė, anei gėrė,
Tiktai dainavo, dainavo dainą šią.

Eiga:
Visi sustoja taip, kad matytų priekyje atsistojusi asmenį, kurio judesius reikės atkartoti. Tada dainuojama daina ir atliekamas tam tikras judesys:
• Pirmą kartą dainuojant kilnojame į viršų dešinę ranką;
• Antrą kartą kilnojame dešinę ir kairę rankas paeiliui;
• Trečią kartą treptelime dešine koja;
• Tokiau kiekvieną kartą kartojant pridedami šie judesiai – treptelime kaire koja, atkišame dešinįjį petį, kairįjį petį, dešinįjį klubą, kairįjį klubą, užpakaliuką, pilvuką, apsukame galva ratą bei iškišame ir pasukiojame liežuvį.
Atlikus visą šią judesių kombinaciją viskas atliekama kelis ar kelias dešimtis kartų greičiau. Tai atlikti pavyksta tik nedaugeliui, svarbiausia, kad nesusimaišytų priekyje stovintis asmuo.