3

«

»

Bir 21

KAS BERNELIO SUMISLYTA

Kas bernelio sumislyta,
Bernužėlio sudūmota-
Aukso žiedelį nukaldinti
Ir mano vardelį išmušdinti.

Neisiu už tavęs, netekėsiu
Ir žiedelio nemūvėsiu-
Tu kas naktelę uliavoji,
Karčemoj už stalo pernakvoji.

Tu pragėrei bėrą žirgą
Ir tėvelio margą dvarą,
Tai tu pragersi mane jauną,
Nuo baltų rankelių žiedelius.

Kas bernelio sumislyta,
Bernužėlio sudūmota-
Aukso žiedelį nukaldinti
Ir mano vardelį išmušdinti.
Autorius nežinomas