3

«

»

Lap 14

KAS SUBATOS VAKARĖLĮ

Kas subatos vakarėlį, oi, oi, oi,
Pyniau rūtų vainikėlį ojojojo-joi.

Nusipynus vainikėlį…
Užsidėjau ant galvelės…

Užsidėjus ant galvelės…
Ėjau vaikščiot su berneliu…

Ir pakilo šiaurus vėjas…
Ir nupūtė vainikėlį…

Ir nupūtė vainikėlį…
Į gilųjį Nemunėlį…

Anoj pusėj Nemunėlio…
Stovi pulkas bernužėlių…

Vienas iš jų atsirado…
Už vainiką galvą deda…

Vainikėlis plaukte plaukia…
Bernužėlis šaukte šaukia…

Vainikėlis ant krantelio…
Bernužėlis ant dugnelio…
Autorius nežinomas