3

«

»

Rgs 03

KO LIŪDI, BERŽELI?

Ko liūdi, berželi, ko liūdi?
Ko verki nuleidęs šakas?
Kam svyra žalieji lapeliai?
Kam varvini šaltas rasas?

Ar auštantis rytas nelinksmin,
Ar gaila nakties tamsumos?
Ko verki, berželi baltasis,
Ar ilgis lapeliai rasos?

Neverk, svyruonėli žaliasis,
Jau greitai saulutė tekės,
Bus linksma, smagu ir malonu –
Iš džiaugsmo lapeliai mirgės.

Klausykis, gegutė kukuoja –
Atskridus ir tau užkukuos,
Pakils toks švelnutis vėjelis,
Ir tavo šakelės linguos.
Lietuviu liaudies daina