3

«

»

Rgp 29

KO LIŪDI, PUTINĖLI?

Ko liūdi, putinėli, ko liūdi?
Ko liūdi, žaliukėli, ko liūdi?
Tu užaugai tarp medelių,
Krovei žiedus tarp šakelių, ko liūdi?

To liūdžiu, šermukšnėle, to liūdžiu,
To liūdžiu, žaliukėle, to liūdžiu:
Vėtra laužo šakužėles,
Šalna šaldo žiedužėliu, to liūdžiu.

Ko liūdi, bernužėli, ko liūdi?
Ko liūdi, dobilėli, ko liūdi?
Tu užaugai pas tėvelį,
Šėrei žirgą stainelėj, ko liūdi?

To liūdžiu, mergužėle, to liūdžiu,
To liūdžiu, lelijėle, to liūdžiu,
Ved‘ žirgelį iš stainelės,
Mane jauną į nevalią, to liūdžiu.

Ko liūdi, šermukšnėle, ko liūdi?
Ko liūdi, žaliukėle, ko liūdi?
Tu užaugai tarp medelių,
Krovei žiedus tarp šakelių, ko liūdi?

To liūdžiu, putinėli, to liūdžiu,
To liūdžiu, žaliukėli, to liūdžiu,
Ketin mane žalią kirsti
Ir šakeles nugenėti, to liūdžiu.
Lietuviu liaudies daina