3

«

»

Bal 28

LAISVĖ

Aš jau nepakeliu minčių apie tave
Kaip obelis, apsunkusi nuo vaisių,
Užgniaužiu tragiškai nusvirusias rankas,
O tu sakai: „Stovėk, kaip stovi laisvė!“

Priedainis:

Tai uždaryk mane, Tėvyne, savyje
Kaip giesmę gerklėje mirtis uždaro,
Taip, kaip uždaro vakarą naktis,
O tu man atsakai – aš tavo laisvė.

O nesibaigianti kelionė į tave
Jau kaip akmuo šalikelėj sukniubęs,
Aš pilku vakaru lyg samanom dengiuos,
O tu sakai: „Eik taip kaip eina laisvė.“

Pried.
E. MASYTĖ atl. J. MARCINKEVIČIAUS žodž.