3

«

»

Bir 22

LAKŠTINGALĖLIS

Lakštingalėli,
Gražus paukšteli,
Ko nečiulbėjai
Anksti rytelį?

Ko aš čiulbėsiu
Anksti rytelį,
Piemens išdraskė
Mano lizdelį.

Piemens išdraskė
Mano lizdelį,
Vanags išgaudė
Mažus vaikelius.

Kalnais lekiojau,
Dauboj nakvojau,
Žilvičių krūme
Lizdelį kroviau.

Pramanė mane
Žmonės, žmoneliai,
Sakė – nulesęs
Kviečių dirvelę.

Sakė – nulesęs
Kviečių dirvelę,
Sakė – pabaidęs
Bėrus žirgelius.

Nei aš nulesiau
Kviečių dirvelę,
Nei aš pabaidžiau
Bėrus žirgelius.
Lietuviu liaudies daina