3

«

»

Bir 20

LAKŠTUTE, PAUKŠTUTE!

Lakštute, paukštute!
Kur buvai, lakiojai?
Lakštute, paukštute!
Kur šiąnakt nakvojai?

Aš buvau, lakiojau
Žaliojon girelėn,
Aš tenai nakvojau
Ir tamsią naktelę.

Lakštute, paukštute!
Ką tu ten palikai?
Lakštute, paukštute!
Ką tenai pamiršai?

Palikau, pamiršau
Raibąją plunksnelę,
Palikau, pamiršau
Žaliojoj girelėj.

Samdysiu, prašysiu
Raibo sakalėlio,
Kad nulėkt‘, kad parnešt‘
Man raibą plunksnelę.

Nors nulėks, nors parneš,
Bet ne tokią raibą,
Nors nešios‘, nors dėvės‘,
Bet jau ne taip meiliai.

Mergele, jaunoji!
Kur buvai, vaikščiojai?
Mergele, jaunoji!
Kur šiąnakt nakvojai?

Aš buvau, vaikščiojau
Garsun kermošėlin:
Aš tenai nakvojau
Ir tamsią naktelę.

Mergele, jaunoji!
Ką tu ten palikai?
Mergele, jaunoji!
Ką tenai pamiršai?

Palikau, pamiršau
Rūtų vainikėlį,
Palikau, pamiršau
Slaunam kermošėly.

Prašysiu ir siųsiu
Jaunąjį brolelį,
Kad nujot‘, kad parnešt‘
Rūtų vainikėlį.

Nors nujos, nors parneš,
Bet ne tokį žalią,
Nors nešios‘, nors dėvės‘,
Bet jau ne taip meiliai.
Lietuviu liaudies daina