3

«

»

Lap 03

LIJO IR PRILIJO

Lijo ir prilijo daug žiedų į sielą
Vakarais gegužės, meilės vakarais.
Palaidota meilė jau seniai pražuvo,
O širdis sužeista, meilės alkana.

Neraudok taip gailiai prie meilužės kapo,
Neraudok taip gailiai, neraudok, oi, ne.
Įrašyk į širdį ant geltono lapo,
Kad čia buvo meilė, žuvo amžinai.
Autorius nežinomas