3

«

»

Lap 01

LINO GYVENIMAS

Gal toli, gal arti,
Gal dabar, gal seniai,
Lietuvos pakrašty
Mėlynuoja linai…

Line, ištiesk man vaivorykštės drobę, ištiesk man
Ant medinio kasdieniško stalo.
Line, nušviesk man pageltusį žodį, nušviesk man
Mano tėvo dainoj apie karą.

Trumpas tavo žydėjimas
Po vidudienio vėju
Baltas tavo gyvenimas
Po gegutės kukavimu

Nei toli, nei arti,
Lietuvos pakraty,
Amžinai amžinai,
Mėlynuoja linai.

Line, nuprausk man aprūkusį dangų, nuprausk man
Mano motinos meilę ir ašaras
Line, nuausk man raudoną ir lengvą, nuausk man
Paskutinio saulėlydžio taką.