3

«

»

Sau 02

MŪSŲ DIENOS KAIP ŠVENTĖ

Mano gimtinė esi mėlynas Nemuno vingi,
Tau aš dėkingas esu už savo skausmą ir viltį.
Baltijos jūra lengvai supa svajonių laivelį,
O tarp žalių ežerų stovi malūnas prie kelio.

Priedainis:

Mūsų dienos kaip šventė, kaip žydėjimas vyšnios,
Tad skubėkim gyventi, nes prabėgs nebegrįš,
Tad skubėkime džiaugtis, vai prabėgs nebegrįš jos,
Mūsų dienos kaip šventė, kaip žydėjimas vyšnios.

Čia aš gimiau ir jaučiau metų prasmingą likimą,
Čia su visais dainavau, koks aš gražus ir laimingas,
Skamba, oi skamba šilai nuo mūsų laimės ir juoko,
Jeigu kam liūdna labai, jūs būtinai atvažiuokite čia.

Pried.
V. KERNAGIS alt.