3

Nemuno Vadovai

Ansamblio meno vadovė:
Margarita Tomkevičiūtė
   Šokių grupės vadovė:
Margarita Tomkevičiūtė
   Choro vadovai:
Roma Paulauskienė
Gediminas Micka
   Orkestro vadovai:
Asta Jonkutė
Raimundas Kukanauskas
   Kapelos vadovas:
Romualdas Sadzevičius
   Koncertmeisteris:
Tadas Kviklys

NEMUNO vadovai (nuo 1949 m. iki dabar.)

Meno vadovai Šokių grupės vadovai Muzikantų vadovai Choro vadovai

Meno vadovai

A. Čižas
(1949-1960)
A. Buzys
(1960-1969)
L. Gadliauskas
(1969-1971)
A. Balčiūnas
(1971-1975)
A. Bartusevičius
(1976-1979)
P. Jurkonis
(1979-1986, 1987-1991)
V. Švedas
(1986-1987)
J. Urbonas
(1992)
H. Ganusauskas
(1993-2001)
M. Tomkevičiūtė
(2001-dabar)

Į viršų

Šokių grupės vadovai

V. Nutautas
(1949-1951)
R. Tamutis
(1951-1976)
J. Šalnaitė
(1967-1968)
N. Domolazovas
(1968-1977)
V. Buterlevičius
(1976-1977)
V. Lukianskas
(1977-1979)
V. Maulius
(1978-1981)
J. Vansevičius
(1983-1997)
B. Brazdžiūtė
(1990)
J. Neniškytė
(1997-2001)
M. Tomkevičiūtė
(1981-1989, 1997-dabar)
G. Puleikytė
(2007-2011)

Į viršų

Muzikantų vadovai

B. Bauža
(1956-1958)
V. Furmanavičius
(1956-1958)
J. Tarasevičius
(1958-1963)
V. Balčiūnas
(1959-1963)
E. Pundys
(1961-1965, 1971-1976)
L. Gadliauskas
(1963-1971)
D. Šimakauskaitė
(1965-1969)
P. Tamošaitis
(1976-1979)
P. Slapcinskas
(1977-1980)
R. Urnižas
(1979-1991)
A. Žemaitis
(1980-1983)
H. Ganusauskas
(1984-1985, 1993-2001)
G. Žukas
(1985-1987)
R. Mozūraitytė
(1989-1990)
N. Baginskas
(1989-1990)
B. Kubiliūnienė
(1969-2011)
R. Kukanauskas
(1993-dabar)
R. Sadzevičius
(2001-dabar)
A. Jonkutė
(2011-dabar)

Į viršų

Choro vadovai

V. Blūšius
(1958-1959)
A. Buzys
(1959-1969)
J. Gimžauskas
(1960-1962)
J. Januškevičius
(1962-1964)
R. Varnas
(1967)
A. Kazlauskas
(1967-1968)
J. Dubickas
(1968)
P. Gabalis
(1969-1971)
A. Mišeikis
(1969-1971)
J. Gražulytė
(1971)
P. Jurkonis
(1971-1986, 1987-1991)
I. Žurumskienė
(1978-1979)
V. Špakauskas
(1979-1982)
V. Čepkutė-Paleckienė
(1996-2004)
R. Paulauskienė
(1987-dabar)
G. Micka
(2005-dabar)

Į viršų