3

«

»

Lap 09

PAUKŠČIAI

Baltais pūkeliais krinta snaigės iš viesulingų debesų,
Išskrido paukščiai link dausų, tylu, jų meilės giesmės baigės.
Lai krykštauja toli nuo mūs, pamiršę darganas ir lietų,
Išskridę paukščiai į namus sugrįš pavasarį saulėtą.

Tokia baugi rimtis aplinkui, taip viskas tuščia ir nyku,
Kai negirdėti virš laukų sparnuotų mūsų giesmininkų.
Drauguži mielas, būk ramus, šaltos žiemos ranka gruoblėta
Išbaidė juos, bet į namus sugrįš pavasarį saulėtą.

O mes, besparniai žemės paukščiai, juos pasitiksim akimis
Ir vėtrą vėl nujausdami grėsmingon šiaurėn žiūrim baugščiai.
Likimas piktas ir nuožmus dažnai lyg žaislą žmogų mėto,
Pavydžiu paukščiams – į namus jie grįš pavasarį saulėtą.

Jie lėks viršum kalnų ir klonių, jie lėks melsvais dangaus keliais
Ir vėl kaip pernai nusileis ant seno ąžuolo galiūno.
Ir džiugins jaunus ir senus giesmė tiek sykių jau girdėta,
Išskridę paukščiai į namus sugrįš pavasarį saulėtą.
BERANŽĖ žodž. V. KERNAGIO muz.