3

«

»

Spa 31

PLAUKIA SAU LAIVELIS

Plaukia sau laivelis piliakalnio link,
Sėdi jam bernelis, dairosi aplink.
Iš abiejų pusių vien aukšti krantai,
Vien tik žali žolynėliai, kur tik užmatai.

Bet nenor bernelis jau į juos žiūrėt,
Jis, tartum paukštelis, ryt turės išlėkt.
Dairos, pats nežino, ką jis nor matyt-
Nėr tėvelių, nėr mergelės, nėr kam nuramint.

Rieda, rieda ašarėlė
Jaunojo gaili,
Neša, neša Šešupėlė
Ją toli, toli…
Autorius nežinomas