3

«

»

Bir 18

PRIE ŽALIOS GIRELĖS

Prie žalios girelės čigonai stovėjo,
Čigonėlė verkė, šokti nenorėjo.

Priedainis:

Ech bala čiumbala,
Echa čecha čiumbala,
Echa čecha čiumbala,
Ič balalai.

Pasakyk, čigone, kodėl tu nešoki?
Gal iš didžio vargo pamiršai kazoką?

Pried.
Čigonų repertuaras