3

«

»

Rgp 03

SAULUTĖ NUSILEIDO

Saulutė nusileido,
Mėnulis užtekėjo,
Jauna, graži mergelė
Pro langelį žiūrėjo.

– Ko sėdi už stalelio,
Ko rymai ant rankelių,
Ko neini į darželį
Skinti žalių rūtelių?

– Nei man rūteles skinti,
Nei vainikėlį pinti –
Man dieną, naktį rūpi,
Kaip su berneliu būti.

– Nušluostyk ašarėles,
Palaistyk rūtytėles –
Sugrįš tavo bernelis
Iš svetimos šalelės.
Lietuvių liaudies daina