3

«

»

Sau 27

SĖDŽIU PO LANGELIU

Sėdžiu po langeliu,
Žiūriu pro langelį,
Čiūčiuoja liūliuoja
Ant marių laivelis.

O tame laively
Mergelė sėdėjo,
Marelių putelėm
Sau burnelę prausė.

Marelių putelėm
Sau burnelę prausė,
Žuvelių šukelėm
Galvelę šukavo.

Žuvelių šukelėm
Galvelę šukavo,
Skandino žiedelį
Į marių dugnelį.

– Plauki sau, žiedeli,
Svetimon šalelėn,
Svetimon šalelėn,
Kur mano bernelis.
Lietuviu liaudies daina