3

«

»

Bal 29

ŠĖRIAU ŽIRGELĮ PER SAVAITĖLĘ

Šėriau žirgelį
Per savaitėlę,
Kai atėjo subatėlė,
Savo bėrą žirgelį
Pasibalnojau.

– Vai, žirge, žirge,
Žirgeli mano,
Ar nuneši mane jauną
Per pusantros valandėlės
Šimtą mylių?

– Vai, berne, berne,
Berneli mano,
Jei pašersi avižėlėm,
Pagirdysi vandenėliu,
Tai nunešiu.

O kai aš jojau
Pro uošvio dvarą,
Čiulba ulba paukšteliai
Žaliam vyšnių sodely,
Tai gražiai gieda.

– Vai, uošvi, uošvi,
Uošvi tėveli,
Kas ten paukštė per paukštelė
Žaliam vyšnių sodely
Taip gražiai gieda?

– Oi, žente, žente,
Ženteli mano,
Čia ne sode paukštužėliai,
Tik tai mano dukrelė
Taip graudžiai verkia.

– O ko ji verkia,
Ko ji raudoja?
Ar nesėtos žalios rūtos,
Ar nepintas vainikėlis,
Ar nenešiotas?

– Oi, žente, žente,
Ženteli mano,
Tai pasėtos žalios rūtos,
Tai nupintas vainikėlis
Ir sunešiotas.
Lietuviu liaudies daina