3

«

»

Lap 18

SUGRĮŽK

Aš viską, viską užmiršau
Ir viską tau seniai atleidau.
Sugrįžk, sugrįžk, vardu pašauk,
Tu vėl gyvensi manyje.

O jeigu ne, o jeigu ne,
Tai susitikime per klaidą.
Aš viską, viską užmiršau
Ir viską tau senai atleidau.

O aš taip myliu, aš taip myliu
Prieš šitą jausmą meilė
Tik aidas tolimo griaustinio…

Įsiliepsnojęs ilgesys
Širdies išdegino kraštelį
Ir ašara lyg debesis
Nuplovė nuoskaudos šešėlį.
Hiperbolė