3

«

»

Rgs 19

SUTEMS TAMSI NAKTUŽĖLĖ

Sutems tamsi naktužėlė,
Nudrengs drangi drangužėlė,
Kur aš nukeliausiu,
Nakvynėlę gausiu?

Ar ant bėro žirgužėlio,
Ar ant tymo balnužėlio,
Ar uošvės dvarely,
Pas jauną mergelę?

Nei ant bėro žirgužėlio,
Nei ant tymo balnužėlio,
Tik uošvės dvarely,
Pas jauną mergelę.

Greičiau, greičiau, žirgužėli,
Pasiskubink, juodbėrėli,
Į uošvės dvarelį,
Į margą klėtelę.

Išeik, išeik, uošvužėle,
Atkelk vario vartužėlius,
Priimki žentelį,
Tėvelio sūnelį.